Voor wie

In ons gezinshuis is plaats voor 8 kinderen
in de leeftijd vanaf 7 jaar. Verder hebben we 1 crisisplek beschikbaar.

Kinderen vanaf 17 jaar gaan wij begeleiden naar zelfstandigheid. Dit houdt in dat jongeren vanaf hun 17e verjaardag zelf hun kleding wassen en leren koken. Ze leren ook om te budgetteren. Vanaf 18-21 jaar gaan wij kijken naar een vervolgplek.

Hoe werken wij

We bieden een veilige omgeving met veel structuur. In een sfeer die open is hebben kinderen ook altijd een zekere ruimte voor eigen verantwoordelijkheid. We kijken hier erg naar de individuele kinderen en wat zij nodig hebben.
We werken ook met de methode “Geef me de vijf”. Dus we structureren en ondertitelen en tekenen indien nodig. Maar we bieden vooral zorg op maat. Dus alle regels die we hebben spitsen we toe op het kind. We kijken naar het individuele kind bij alles wat we wel/niet doen. Dit kan dus betekenen dat sommige kinderen andere regels hebben.

Ouders

Ouders zijn heel belangrijk!
We zullen ouders daarom ook altijd bij een hulpverleningsgesprek uitnodigen. Vanaf ongeveer 14 jaar worden ook de kinderen zelf voor deze gesprekken uitgenodigd.

Ouders zijn indien mogelijk na overleg welkom in het gezinshuis om hun kind te bezoeken. Ook broertjes en zusjes zijn welkom als dit mogelijk is. De verjaardag van het kind kan ook met de eigen familie gevierd worden op een dag rond de verjaardag.

Klachten regeling

Bent u niet tevreden of heeft u een klacht? Neem gerust contact op. Via onderstaande knop komt u bij onze klachtenregeling.