Missie & Visie

Onze diepste motivatie en gedrevenheid
komt voort uit ons geloof in God.

Wij proberen, op grond van de Bijbel, het Woord van God, Hem lief te hebben boven alles en onze naaste als onszelf.
Vanuit de liefde tot Hem willen wij een veilige plek bieden aan onze jonge naasten in nood en er waar nodig ook zijn voor hun ouders.

We willen een gezin zijn, waarin geloofd wordt in de talenten van de jongeren en waarin ze ruimte krijgen die te ontwikkelen.
De naam van ons gezinshuis is “Onder de regenboog”. In de Bijbel staat de regenboog voor de trouw van God. Iets van deze trouw willen wij doorgeven aan de kinderen die bij ons wonen.

Verder hebben we deze naam gekozen omdat we heel erg van kleuren houden.

Hoe werken wij?

Wij werken traumasensitief; dat betekent dat wij altijd achter het gedrag proberen te kijken.

We werk hiernaast ook met de methode geweldloos verzet. Deze methode biedt aandacht, nabijheid en interesses in de jongeren. Bij problemen komen wij steeds dichterbij. Indien nodig gaan wij steeds meer in gesprek met de mensen om de jongeren heen.

Bij ons hebben de jongeren zelf ook inspraak. Elke 2 maanden (of vaker indien nodig) hebben wij met elke jongere een gesprek. We hebben ook elke maand een gezinsvergadering over onderwerpen die wij en de jongeren belangrijk vinden.

“Als het regent en de zon schijnt
U naar beneden en ik omhoog kijk
Dan staan wij even oog in oog
verbonden door Uw regenboog”